Záchranné depozitum pro psy Beruška z.s.
tel: +420 608 480 646

Naši dárci


Velmi děkujeme p.L. za dobrůtky, hračky a oblečky… pro pejsky.a výbornou čokoládu pro nás. Moc si vaší pomoci vážíme  :-)


Velmi děkujeme paničce Aika a páníčkům Penny za potřeby pro pejsky. Moc si vaší pomoci vážíme :-)


Velmi děkujeme projektu nakrmnas.cz a p.Heleně V. a dalším dárcům za konzervy pro pejsky. Mooc si vaší pomoci vážíme 😃


Velmi děkujeme Click and Feed a všem hodným lidem, kteří pravidelně klikají za spoustu granulek pro pejsky. Mooc si vaší pomoci vážíme. Pejsci samozřejmě vše zkontrolovali😀 Děkujeme 😀


Velmi děkujeme Janě, Lacovi a Charlottce za dobrůtky pro pejsky. Bambínka, Fabio a Dait vše zkontrolovali (video najdete na našem intagramu). Mooc děkujeme 😀


Velmi děkujeme za sbírku z Plzně do které přispěly děti ze 7.MŠ ze třídy Berušek a paní učitelky, Mirka K., Květa S., Dáša K. a Martina R. Mooc si vaší pomoc vážíme 😀


Velmi děkujeme žákům ZŠ Praha 2, Jana Masaryka 21, za finanční dar ve výši 7 000,- Kč. Jste všichni úžasní a my mooc děkujeme 😀


Velmi děkujeme p. B. za potřeby pro naše pejsky. Moc si vaší pomoci vážíme 😀


Velmi děkujeme p. Hana A. za oblečky a postroje pro pejsky. Bambínka a Cooper to zkontrolovali. Mooc děkujeme 😀

12345...